Pravni pogoji varuške

DOGOVOR VARUŠKA/VARUH

*CustomNanny je v tem dogovoru naročnik, varuh/varuška pa prevzemnik.

 

Kot član/ica spletne strani CustomNanny se strinjam s spodaj navedenimi pogoji sodelovanja

in se zavezujem, da jih bom upošteval/a.

 

1. RAZGOVORI

Po razgovoru s posredovanim kontaktom prevzemnik naročnika obvesti o poteku razgovora

ter o nadaljnjem dogovoru s kontaktom.

 

2. OBČASNO VARSTVO

Kratek povzetek dela preko telefonskega (051 359 392) ali elektronskega

(nika@customnanny.com) sporočila:

– število opravljenih ur po vsaki opravljeni storitvi občasnega varstva,

– opis prevladujoče ali izstopajoče dejavnosti in utrinek v obliki slikovnega gradiva vsaj

enkrat na dve opravljeni varstvi. Utrinke si prevzemnik naloži tudi v galerijo na svojem

profilu.

 

3. REDNO VARSTVO

Kratek povzetek dela preko telefonskega (051 359 392) ali elektronskega

(nika@customnanny.com) sporočila:

– število opravljenih ur oziroma število morebitnih dodatnih plačljivih ur (pri pavšalnem

plačilu) vsak konec tedna,

– opis prevladujoče ali izstopajoče dejavnosti in utrinek v obliki slikovnega gradiva vsaj

enkrat na dva tedna. Utrinke si prevzemnik naloži tudi v galerijo na svojem profilu.

*Kot redno varstvo v tem dogovoru se smatra varstvo, ki se izvaja vsaj enkrat tedensko.

 

4. PLAČILO

Prevzemnik plača naročniku 7,00 EUR + DDV za vsak posredovani kontakt, za katerega bo

opravil vsaj 1 uro dela. Znesek se odšteje pri prvem nakazilu za opravljeno varstvo.

Naročnik izplača prevzemniku 90% celotnega zneska za opravljeno varstvo. Znesek plačila

oziroma urno postavko določita prevzemnik in posredovan kontakt, brez posredovanja

CustomNanny.

Plačilo se izvrši po prejetju zadnjega prevzemnikovega poročila o opravljenem varstvu v

tekočem mesecu na vnaprej dogovorjeni način.

Prevzemnik od posredovanih kontaktov ne sme prejemati plačil za opravljeno varstvo brez

vednosti naročnika. Prav tako prevzemnik brez vednosti naročnika ne sme sprejeti dela za

tretjo osebo, s katero jo je seznanil posredovani kontakt. V primeru kršitve tega dogovora je

naročnik upravičen do finančnega nadomestila v višini 100,00 EUR za vsak mesec od

posredovanja dotičnega kontakta.

 

5. ODGOVORNOST

Naročnik je le posrednik in ne sprejema odgovornosti za opravljeno delo prevzemnika. Zanj

je v skladu z internim dogovorom med njim in posredovanim kontaktom odgovoren

prevzemnik.

 

TA DOGOVOR JE SKLENJEN ZA NEDOLOČEN ČAS IN ZAČNE VELJATI Z DNEM

POTRDITVE STRINJANJA PREVZEMNIKA.